خدمات ما

ما در شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات ثمین رای

چه خدماتی ارائه می‌دهیم

  • تحلیل و نیازسنجی
  • طراحی، تولید و پیاده سازی
  • آزمون و بررسی کیفیت نرم افزار
  • خدمات تخصصی پایگاه داده ها
  • تامین نیروی انسانی
  • خدمات DevOps
  • امنیت نرم افزار، شبکه و زیرساخت

بیایید در مورد برنامه های خود صحبت کنیم