ثمین رای برنامه منسجم و پیوسته ایی برای تامین نیروی انسانی از طریق علاقه مندان و کارآموزان و انجام مسئولیت اجتماعی (Corporate social Responsibility) در سراسر ایران به خصوص در شمال کشور دارد. در سال های گذشته بیش از ۷۰  نفر از کارآموزان دانشجویی و یا سازمانی در برنامه های آموزشی شرکت کرده اند که بخشی از آنها در حال حاضر در پروژه های شرکت مشغول فعالیت می باشند.

در دوره های آموزشی ثمین‌رای علاوه بر موارد فنی و تخصصی به آموزش رفتار سازمانی و مهارت های نرم هم توجه می شود.

 • کارآموز دانشجویی: اگر در دانشگاه تحصیل می کنید، فارغ از رشته ی تحصیلی به یکی از تخصص های زیر علاقه مند هستید می توانید به عنوان کارآموز دانشجویی مدارک هویتی و رزومه اولیه خود را بارگزاری کرده تا تیم جذب و استخدام شرکت در اولین فرصت با شما تماس گرفته و تاریخ و روز مصاحبه را اعلام نمایند.
 • کارآموز سازمانی: اگر فارغ تحصیل دانشگاه هستد و به یکی از تخصص های زیر علاقه مند هستید، می توانید به عنوان کارآموز سازمانی مدارک هویتی و رزومه اولیه خود را بارگزاری کرده تا تیم جذب و استخدام شرکت در اولین فرصت با شما تماس گرفته و تاریخ و روز مصاحبه را اعلام نمایند.

زمینه تخصصی آموزش، جذب و استخدام در ثمین رای:

 • برنامه نویسی فرانت
 • برنامه نویسی بک اند
 • دیتابیس
 • هوش مصنوعی
 • DevOps
 • امنیت

فرایند آموزش و ورود کارآموز به جمع همکاران ثمین رای

 • ارسال رزومه
 • ارزیابی رفتاری بر اساس مصاحبه شایستگی محور
 • شروع دوره ی آموزش

o انتخاب منتور براساس نوع علاقه مندی کارآموز.

o شروع آموزش براساس محتوای ارائه شده توسط منتور. این مدت کارآموز می تواند در جلسات رفع اشکال شرکت کرده و برای ورود به مرحله ی بعد می بایست در ارزشیابی فنی مرحله اول شرکت کرده و حد نصاب لازم را کسب نماید. مدت زمان این مرحله حداکثر ۳ ماه می تواند باشد.

 • حضور در شرکت

o در این مرحله کارآموز با حضور در شرکت از نزدیک با تیم های کاری و رفتار سازمانی در شرکت آشنا می شوند و همچنین یادگیری و آموزش بصورت عملی و کاربردی ادامه داده خواهد شد.

o در این مرحله مبلغی به کارآموز بابت حضور و یا انجام پروژه ها پرداخت می شود.

o این مرحله حداکثر می تواند ۳ ماه به طول انجامد.
o در انتهای این مرحله کارآموز می بایست در ارزشیابی فنی و تخصصی شرکت نماید. ادامه همکاری و ورود به مرحله ی بعد منوط به کسب حد نصاب نمره در آزمون عملی و تایید رفتارسازمانی توسط منتور و مدیران شرکت می باشد.

 • حضور بصورت تمام وقت در شرکت

o در این مرحله با توجه به سطح توان و دانش تخصصی فرد و کیفیت رفتار سازمانی وی، حقوق، مزایا و بیمه به فرد تعلق می گیرد.

o در این مرحله کارآموز در قالب دستیار در پروژه های واقعی و عملیاتی حضور خواهد داشت.