ارائه کلیه خدمات و سرویس‌های حوزه بانکداری و پرداخت (صف، ستاد، بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال)

 

به ویژه نئوبانک (NeoBank)