اگر تجربه و دانش کافی در زمینه های زیر دارید جهت همکاری و پیوستن به تیم ثمین‌رای می توانید رزومه خود را بارگذاری کنید تا در اولین فرصت تیم جذب و استخدام شرکت با شما تماس حاصل نمایند.

استخدام
موقعیتی که برای آن درخواست می دهید(ضروری)
انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 25 MB.

فرایند جذب و همکاری

  • بررسی کیفی و فنی رزومه
  • ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی
  • ارزیابی رفتاری متقاضی براساس مصاحبه شایستگی محور
  • توافق مالی
  • پیوستن به ثمین‌رای
  • فرایند جامعه پذیری OnBoarding