• Info@SaminRay.Com
  • 88866172 021
14 آذر

همایش سالیانه

نمودن اندازه تصاویر در صفحه اصلی از عبارت های زیر در بخش کلاس های شیوه نامه تب ویژگی های تصویر استفاده نمایید: lg (اندازه بزرگ) , md (اندازه متوسط) , sm (اندازه کوچک) همچنین از موارد زیر نیز برای سایز کوچکتر اندازه های اصی نیز میتوان استفاده نمود: lg- (اندازه بزرگ) , md- (اندازه متوسط) ,

ادامه