• Info@SaminRay.Com
  • 88866172 021
4052

همایش سالیانه

نمودن اندازه تصاویر در صفحه اصلی از عبارت های زیر در بخش کلاس های شیوه نامه تب ویژگی های تصویر استفاده نمایید: lg (اندازه بزرگ) , md (اندازه متوسط) , sm (اندازه کوچک) همچنین از موارد زیر نیز برای سایز کوچکتر اندازه های اصی نیز میتوان استفاده نمود: lg- (اندازه بزرگ) , md- (اندازه متوسط) ,
  • نمودن اندازه تصاویر در صفحه اصلی از عبارت‌های زیر در بخش کلاس‌های شیوه نامه تب ویژگی‌های تصویر استفاده نمایید:
  • lg (اندازه بزرگ) , md (اندازه متوسط) , sm (اندازه کوچک)
  • همچنین از موارد زیر نیز برای سایز کوچکتر اندازه‌های اصی نیز میتوان استفاده نمود:
    lg- (اندازه بزرگ) , md- (اندازه متوسط) ,
 

وبلاگ

برچسب های مطالب