• دستیابی به جایگاه برتر در ارائه خدمات مهندسی بانکداری، سیستم‌های مالی و تولید، ارتباطات و شبکه، بازرگانی و تأمین تجهیزات و اجرای پروژه‌های مربوطه
  • کسب توانایی ارائه راه حل‌های جامع و نوین بانکداری، مالی و تولید ارتباطات و مشارکت در ارائه راه حل‌های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • ایجاد توانمندی تأمین تجهیزات و پشتیبانی محصولات و مشتریان شرکت در سطح ملی
  • پباده سازی و اجرای بستر‌های Big Data Analytics و راهکارهای هوش تجاری در حوزه بانکداری و تمرکز بر فین تک ها
  • بستر سازی در زمینه‌ی فناوری‌های نوینی همچون اینترنت اشیاء و ایفای نقش در این اکوسیستم به عنوان ارائه دهنده خدمات و برنامه‌های کاربردی (APP or Service Provider )
  • فعالیت جدی بعنوان ارائه کننده برتر سرویس‌های مجازی و ارزش افزوده