شرکت ثمین رای با نام تجاری ثمین با هدف ارائه خدمات مهندسی و جامع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور توسط گروهی از متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1381 تأسیس گردید.

 این شرکت با دیدگاهی متفاوت و با تکیه بر تحقیق و توسعه کاربردی اقدام به ایجاد زیرساخت‌های دانش و مهارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نموده است. و در زمینه ارائه راه حل‌های متناسب، بومی شده و جامع بانکداری، مدیریت مالی و تولید ارتباطات، سیستم‌های مدیریت هوشمند و اینترنت اشیا، به توفیقات چشمگیری دست یافته است.