• مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی مراکز عملیات امنیتی شبکه SOC (Security Operations Center)
  • ارائه طرح کلان و استراتژی امنیتی در معماری امنیتی ساختار اطلاعاتی سازمان‌ها منطبق با استانداردهای امنیتی روز دنیا از قبیل
  • طراحی و مستندسازی روال‌ها، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های امنیتی مطابق با استانداردهای امنیتی (ISO27001)
  • ارزیابی امنیتی و تحلیل ریسک، تست نفوذپذیری،‌ شناسایی و مستندسازی ضعف‌های امنیتی و تهدیدات مرتبط، ارائه طرح واکنشی در هنگام وقوع ریسک
  • تست نفوذپذیری و ارائه گزارش کامل وضعیت امنیتی شبکه در سطوح شبکه، سیستم‌های عامل، پایگاه داده، سرویس و انواع نرم افزار
  • آزمون‌های امنیتی بر اساس متدولوژی‌های استاندارد از قبیل OSSTMM و OWASP
  • مشــاوره، تأمین، طراحــی، پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های Lawful Interception
  • خدمات تخصصی و حرفه‌ای جرم­یابی در شبکه، موبایل و سیستم‌های کامپیوتری