خدمات

 • نصب و راه اندازی، پیکربندی و نگهداری بانک اطلاعاتی اوراکل
 • نصب، راه اندازی و پیکربندی Oracle ASM
 • نصب، راه اندازی و پیکربندی Oracle Real Application Cluster (RAC)
 • نصب، راه اندازی و پیکربندی Physical Oracle Data Guard
 • برنامه نویسی PLSQL
 • پشتیبانی 7*24
 • پیاده سازی استراتژی‌های Backup & Recovery

مشاوره :

 

 • Oracle Performance Tuning
 • Oracle SQL Tuning
 • Oracle Database Security
 • Oracle Real Application Cluster