• Info@SaminRay.Com
 • 88866172 021
سامانه جامع لیزینگ
سامانه جامع لیزینگ
تسهیل فرآیندها و پاسخ‌گویی به نیاز مجموعه‌های فعال در صنعت لیزینگ
سامانه جامع لیزینگ
سامانه جامع لیزینگ
تسهیل فرآیندها و پاسخ‌گویی به نیاز مجموعه‌های فعال در صنعت لیزینگ

سامانه جامع لیزینگ

 سامانه جامع لیزینگ با پوشش کامل فرایندها، منطبق بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی ج.ا.ا و قوانین اسلامی امکان برخورداری شرکت‌های لیزینگ‌ها از یک شبکه اطلاعاتی متصل به پایگاه‌ داده­ مشترک، یکپارچه و به صورت متمرکز را فراهم می‌آورد.

عملکردهای اصلی سامانه لیزینگ شامل مواردی به شرح ذیل می‌باشد :

 • پذیرش متقاضیان استفاده از تسهیلات لیزینگ

 • انجام کلیه مراحل ثبت درخواست

 • تصویب تسهیلات

 • ثبت مشخصات کامل متقاضی

 • تعیین اقساط و انجام محاسبات مربوطه

 • ایجاد پرونده جهت هریک از قراردادهای لیزینگ و کنترل فرآیند عملیات لیزینگ از مرحله تقاضا تا مرحله تسویه می‌باشد

 • مدیریت گروه کالا، کالا و محصولات به صورت پویا

 • مدیریت انبار

 • مدیریت تفاهم نامه‌ها

 • مدیریت پروژه و قراردادها

 • مدیریت شعب

 • مدیریت انواع وثایق به صورت پویا