راهکار رصد تسهیلات با هدف ارائه راهکاری جامع، سریع و کاربردی برای کنترل پرونده‌های تسهیلات معوقه و پرونده‌های اقدام قانونی (حقوقی/کیفری/ثبتی و اداری) و تسریع و تسهیل در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و دریافت اطلاعات آماری، ارائه شده است.

این راهکار پس از تحلیل و بررسی موارد مورد نیاز برای دایره وصول مطالبات و همچنین دایره حقوقی بانکها و موسسات اعتباری، طراحی و پیاده سازی و ارائه شده است.