• Info@SaminRay.Com
  • 88866172 021

مدیریت فرایند حقوقی تسهیلات معوقه ثمین

مدیریت فرایند حقوقی تسهیلات معوقه ثمین
مدیریت فرایند حقوقی تسهیلات معوقه ثمین

مدیریت فرایند حقوقی تسهیلات معوقه ثمین

ویژگی‌های عملیاتی نرم افزار:

 

·طبقه بندی پرونده‌ها بر اساس منطقه، حوزه و شعب مربوطه.

·طبقه بندی و پیگیری پرونده براساس نوع پرونده و روند انجام عملیات آنها.

·امکان کنترل مرکزی بر روی تمام عملیات انجام شده در نرم افزار.

·پیگیری و کنترل پرونده‌ها از بدو ورود به دایره حقوقی تا بسته شدن آنها.

·امکان تعیین وکیل برای پرونده‌های حقوقی شده و نظارت و کنترل بر عملکرد وکلا.

·امکان تعویض وکیل پرونده در صورت درخواست شعب.

·نظارت و کنترل بر فعالیت کارمندان حقوقی شعب

·امکان ثبت هزینه‌های مختلف برای پرونده‌های حقوقی

·امکان دریافت گزارشات کلی و جزیی همراه با خروجی چاپی در سطوح مختلف

·تسریع و تسهیل در برقراری ارتباط بین کارمندان دایره حقوقی و شعب ارائه دهنده پرونده ها.

·امکان تعیین کارشناس حقوقی برای پرونده ، در صورت تشخیص دایره حقوقی در عملکرد نامناسب وکیل پرونده

·قابلیت راه اندازی سیستم یادآوری کارهای روزانه و تاریخ‌های موثر در نرم افزار

·کاهش هزینه‌های پرسنلی و پرونده ای به علت یکپارچه بودن نرم افزار و انجام برخی از فعالیت‌ها بصورت اتوماتیک.

·امکان دریافت گزارش‌های نموداری و آماری در سطوح مختلف، از وضعیت پرونده‌ها و عملکرد شعب در پیگیری پرونده ها.